Medicine of the Person
is een op relaties gerichte benadering van de geneeskunde, die elke persoon  waardeert als een onverbrekelijke eenheid met zijn lichamelijke, psychologische en spirituele dimensies. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de plaats die deze persoon  inneemt in zijn lokale gemeenschap en in de samenleving als geheel.

Disclaimer

De inhoud van websites die onder de links staan vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. We verwijzen naar deze organisaties, omdat ze verwantschap hebben met onze organisatie.